SAMECIJN

 

Plaats: Gitega – Burundi

Contact:www.ipred-gitega.com , Monseigneur  Jean-Marie Harushimana

Duiding: IPRED bestaat sinds 2007. Het is een initiatief dat kwetsbare kinderen en straatkinderen uit Gitega wil integreren in de maatschappij. In het totaal zijn er bij IPRED een 150-tal kinderen geregistreerd.
Vooreerst gebeurt de integratie door de originele of een adoptieve  familie te zoeken voor het kind en te verzekeren dat het kind naar school kan gaan (schoolmateriaal, uniformen, kleding, zeep). Hier gaat een psychosociaal onderzoek aan vooraf. Voor de oudere kinderen wordt er gezocht naar een beroepsopleiding en deze jongeren worden ook ondersteund om zelfstandig te gaan wonen.
IPRED staat ook in voor de medische zorgen van de kinderen en organiseert informeel onderwijs voor de straatkinderen die niet meer naar school (kunnen) gaan en voorziet de kinderen in praktische noden (vooral kleding en schoeisel). Verder worden er ook allerhande activiteiten georganiseerd: sport en spel, traditionele dans, feesten, films, culturele activiteiten en themadagen rond actuele topics. De kinderen die deelnemen aan de activiteiten van IPRED ontvangen steeds een maaltijd (tot 3 maal per dag). Er zijn ook enkele activiteiten waarmee de kinderen leren om kleine inkomsten te verwerven en hoe daarmee om te gaan. De dagelijkse werking van IPRED beruste op vrijwilligers.

Samecijn steunde praktisch:

-          Dagelijkse opvang en begeleiding van de kinderen (informeel onderwijs, psychologische ondersteuning, sport, spel en animatie, themadagen ivm met belangrijke thema’s (HIV, TBC, roken, kinderrechten)

-          Vorming voor begeleiders (spelbagage, verantwoordelijkheid dragen, omgaan met probleemgedrag bij kinderen, EHBO)

-          Medische consultaties voor de kinderen en jongeren

-          Transporten van kinderen en begeleiders tijdens huisbezoeken ter kennismaking en integratie

-          Aanvraag van verschillende financiële fondsen oa bij Burundees ministerie van jeugd, de Ambassade van Nederland, Ray Of Hope en “Church in Need”

-          Ontwikkeling van website en folders ter bekendmaking en profilering van de organisatie

-          Deelname aan vergaderingen bij het forum rond kwetsbare kinderen in Gitega

Samecijn steunde financieel

-          permanente onkosten (voeding, administratie, school- en spelmateriaal, medische kosten, transport)

-          nieuwe kleine initiatieven: infrastructuurverbetering van het opvanghuis (kasten, bergruimte, nieuwe vloer, sanitair, schoolborden), een 2-daagse en enkele feesten en themadagen voor de kinderen

Toekomst:

-          Samecijn zal de verdere dagelijkse werking van IPRED financieel blijven steunen en gedurende minstens twee jaar worden drie voltijdse personen aangenomen: een animator, een psycholoog en een coördinator.

-          Verder worden er plannen gemaakt voor de bouw van een polyvalent inloophuis.

-    Er zijn plannen om een “secretariat publique” te openen: een dienstverlening voor kopiëren, afdrukken en tekstverwerking op de computer met verder een bron van inkomen met een nuttige tijdsbesteding voor enkele daarvoor opgeleide jongeren.

 

 

Even voorstellen

 

Hoe we ertoe gekomen zijn

 

Projecten die we steunen

 

     IPRED

 

     Higiro

 

     Zege

 

     MSAG

 

     Gevangenis Gitega

 

     Green Life

 

     Kanyosha

 

Hoe kan u ons steunen?

 

Info Burundi

 

Contact

 

Post-it

 

Links

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

Projecten die we steunen - IPRED