SAMECIJN

 

Plaats: Zege - Gitega - Burundi

Duiding: Naast de Bahutu en de Batutsi zijn de batwa de derde en veruit kleinste bevolkingsgroep in Burundi (ongeveer 2 à 3%). Ze stammen af van de pygmeeën maar kunnen in de huidige maatschappij zulke levensstijl niet behouden. Ze werden gedwongen om van jagers-verzamelaars een sedentaire levensstijl aan te nemen doordat ze van de overheid kleine stukken grond toegewezen kregen. Die stukken zijn meestal onvruchtbaar en bovendien bedrijven ze enkel traditionele landbouw. De aardewerken potten die ze vroeger verkochten op de markt, zijn door de komst van metaal en plastic bijna waardeloos geworden. Het gevolg is dat de Batwa in de marge van de maatschappij leven.
In Zege wonen ongeveer 50 gezinnen. Enkele mannen hebben een job als bewaker in de stad, maar het overgrote deel van de gezinnen leeft van schrale akkers en de eventuele opbrengst van de verkoop van aardewerk (200 Fbu per pot = 12 eurocent). In feite halen ze de meeste inkomsten uit bedelen op de markt en aan de winkels in de stad. In 2010 gingen er een 10-tal kinderen naar school. De kinderen van het dorp spraken ons op eigen initiatief aan met de vraag om naar school te kunnen gaan.

Samecijn steunde financieel

-          Schoolmateriaal, uniformen en inschrijving voor 56 kinderen en jongeren uit het dorp en bijkomend materiaal om de scholing te garanderen: zeep, scharen en zakjes

-          Betrouwbare watervoorziening voor het dorp

-          Publiciteit, bouw en versiering van een kiosk om traditionele potten aan toeristen en Burundezen te verkopen

Samecijn steunde praktisch:

-          Vijftal spelnamiddagen waarbij de kinderen van het dorp geanimeerd werden: ter kennismaking en om het vertrouwen te winnen.

-          Om de schoolgang op te volgen gebeurden er verschillende bezoeken aan de scholen om de kinderen aan te moedigen. Er werd gepeild naar de voorwaarden van de ouders om hun kinderen naar school te sturen. Daaruit kwam de behoefte aan betrouwbaar water en de nood aan een betrouwbaar inkomen naar boven.

-          Er werd een comité samengesteld met de verantwoordelijkheid over de waterkraan. Dit comité kreeg een vorming over het beheer van de kraan.

-          Tot stand brengen van een associatie van twaalf vrouwen. Deze groep is verantwoordelijk voor de kiosk waarin de batwa’s hun traditionele potten verkopen. Ze kregen van ons een opleiding om hun handel te organiseren en te beheren.

-          Contact en tussenpersoon voor de ontwikkelingen van vzw Projecten Burundi: opzet van geitjesproject en bouw van nieuwe huizen in het dorp

Toekomst:
Samecijn zet samen met vzw Projecten Burundi de steun voor scholing gedurende minimum vijf volgende schooljaren voort. Symbolisch kunnen we daardoor één generatie kinderen hun lagere school laten doorlopen. Een plaatselijke contactpersoon met ervaring met werken met Batwa volgt dit op. Het is de bedoeling dat de ouders voldoende financiële slagkracht verwerven om hun kinderen in de toekomst zelfstandig naar school te sturen.

 

Even voorstellen

 

Hoe we ertoe gekomen zijn

 

Projecten die we steunen

 

     IPRED

 

     Higiro

 

     Zege

 

     MSAG

 

     Gevangenis Gitega

 

     Green Life

 

     Kanyosha

 

Hoe kan u ons steunen?

 

Info Burundi

 

Contact

 

Post-it

 

Links

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

Projecten die we steunen - Zege