SAMECIJN

 

Plaats: Gitega, Burundi

Contact: Pierre Clavert Muzehe

Duiding:

De mutualiteit van het bisdom van Gitega bestaat sinds 1999. Via parochiale gemeenschappen in de heuvels rondom Gitega worden mensen warm gemaakt voor het solidariteitsprincipe. Gezinnen doen een jaarlijkse bijdrage  van ongeveer 3.5 euro om lid te worden. Daartegenover staat dat de mutualiteit 60% van de kosten van een bezoek aan een eerstelijns gezondheidscentrum terugbetaald. Als extra voordeel hebben alle leden van de mutualiteit recht op de diensten en voordelen die de mutualiteit verschaft. Zo bestaat er bijna in iedere afdeling van de mutualiteit een landbouwcomité, een hulpkas voor de allerarmsten, de mogelijkheid tot een voordelige lening  voor het opzetten van een persoonlijk project en een geitjesproject.  Het geitjesproject is initieel opgericht om de leden te ondersteunen in hun eigen landbouw. Een geit zorgt namelijk melk en voor natuurlijke bemesting wat resulteert mogelijks in één extra oogst per jaar.

 

Samecijn steunde praktisch

-          De verzorging van dagelijkse medische consultaties in een eerstelijns gezondheidscentrum in de wijk Mushasha van de stad Gitega samen met de zorg voor opgenomen patiënten, HIV-patiënten en de dienst materniteit.

-          Medische ondersteuningsbezoeken aan de eerstelijns gezondheidscentra van de verschillende secties van de mutualiteit.

-          de uitwerking van een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen). Zo kreeg de mutualiteit een zicht op de huidige diensten en voordelen en heeft het een leidraad om er in de toekomst mee verder te gaan.

 

Samecijn steunde financieel

-          Met een bedrag van 5000 euro werden enkele diensten en voordelen in drie secties opgewaardeerd:

o   Het bestaand naai-atelier in Ntita werd uitgebreider (ruimte, materiaal) en degelijker (vorming)

o   In Buhoro werd een rijstpelmachine geïnstalleerd waardoor de leden van de mutualiteit hun rijst zéér voordelig kunnen laten pellen. Daarnaast krijgen ze opbrengst door het pellen van de rijst van niet-leden.

o   In Kirimbi werd er een opslagplaats gebouwd door het landbouwcomité. Zij kopen jaarlijks grote hoeveelheden voedingswaren aan en ‘speculeren’ hier mee in het voordeel van hun leden. De afgelopen jaren hadden ze door vochtproblemen vaak bedorven voedingswaren. Met de nieuw gebouwde opslagplaats is dit probleem van de baan.

o  Met een bedrag van 2300 euro werd een 3-daagse vorming opgezet om per sectie (18 in totaal) 2 vrijwilligers op te leiden tot dierenarts. Deze vrijwilligers zijn op hun beurt verantwoordelijk om binnen hun sectie vorming te geven aan de leden die een geit ontvangen.

 

 

Even voorstellen

 

Hoe we ertoe gekomen zijn

 

Projecten die we steunen

 

     IPRED

 

     Higiro

 

     Zege

 

     MSAG

 

     Gevangenis Gitega

 

     Green Life

 

     Kanyosha

 

Hoe kan u ons steunen?

 

Info Burundi

 

Contact

 

Post-it

 

Links

 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

Projecten die we steunen - MSAG