SAMECIJN

 

Geen nieuws is... GOED nieuws!

19 augustus 2011

 

Onze Burundese verontschuldigingen voor de blog-stilte! Het gaat nog steeds prima met ons. Zo goed zelfs dat we tijd tekort komen om bijvoorbeeld hier een postje achter te laten. We lezen de berichtjes wel, maar zelf iets posten kost aardig wat tijd. Mails kunnen we gelukkig wel op tijd en stond beantwoorden. :-)

De afgelopen weken beleefden we erg intens, mede dankzij het vele bezoek dat we kregen!

In Juli waren er Laure en Yannick: 2 jonge Limburgse enthousiastelingen die IPRED een hele maand ondersteund hebben. Al snel kenden de kinderen hun naam en andersom! Dankzij hun inzet konden de kinderen onder andere een prachtige Journée Sportive beleven. Op die manier kon IPRED zich eens positief profileren!

Marc en zijn equipe kwamen ook op werkbezoek. Bij gelegenheid laten we jullie iets weten over de voorlopige stand van zaken van het rapport waaraan Koen aan het werken is: een strategisch plan voor de mutualiteit. Ine doet ondertussen veel consultaties in het CDS (centre de santé) Mushasha, in afwachting van een practisch plan voor de transporten naar de heuvels.

Onze ouders hebben we kunnen rondleiden in het land en op de plaatsen waar we werken. Het was een geweldige ervaring voor hen én voor ons! Wetende dat we vanaf nu met een half woord genoeg hebben aan een uitleg. Je kent het gevoel van de "Temps Elastique", la poussière, de Burundese hartelijkheid, en de Burundese leefomstandigheden pas echt als je het daadwerkelijk beleefd hebt!

Er waren ook nog bezoeken van mensen die een hartverwarmende omweg maakten langs Gietga! Zij brachten zowel symbolisch als fysiek steeds een prachtig cadeau mee!

Het droge seizoen vertoont hier en daar een barstje in de vorm van korte regenbuien. De Burundezen zeggen dat het ongewoon is. Bovendien doet de regen nu meer kwaad dan goed (verwoesten van de steenbakkerijen, beschimmeling van oogsten die nog moeten drogen, zaaigoed dat te vroeg uitkomt,...).

Morgen vieren we ons eerste jaar gehuwd samecijn! We gaan ervan genieten op z'n Burundees!!

 

Lieve groetjes!

 

Koen en Ine

 

 

 Pasika Nziza

1 mei 2011

Vrolijk Pasen allemaal!

Hier ging het Paasfeest en de goede week gepaard met veel lange misvieringen! Een belevenis maar tegelijk ook een beproeving :-)

We rijden ondertussen rond op een fiets, van lokale assemblage en chinese makelij! Op de markt worden de twee-wielers ook al voorzien van extra’s: zo hebben wij er een bagagedrager en een slot bijgekregen. Om te bewijzen dat de fiets wel degelijk nieuw en origineel is hangt rond alle onderdelen nog de verpakking: plastic folie en karton. We waren toch wel een half uurtje zoet om de overtollige verpakking eraf te prutsen en het ding fiets-klaar te krijgen. Na een twee-tal weken fietsen heeft Koen al aardig wat moeten laten repareren: remmen afstellen, nieuwe remblokjes, scheve as van het voorwiel, ketting, pedalen,... Iemand vinden om te herstellen hoeft hier echter geen probleem te zijn. Op bijna alle kruispunten staan jongens met gereedschap klaar om ter hulp te snellen. Steeds vragen ze wanneer Koen zijn fiets nu eens zal laten verven. De meest populaire kleuren zijn rood-geel-groen. Ook proberen ze hem reflectoren en lintjes aan te smeren. Het zijn hier dus niet de auto’s maar de fietsen die getuned kunnen worden!!

De afgelopen dagen hebben we wat stroompannes gehad. De ene al wat langer dan de andere. We vielen terug op candle-light-dinners, alles vers klaamaken zonder omweg langs de frigo en andere oorden opzoeken om batterijen van gsm en laptop op te laden. Het deed ons nog meer beseffen dat we hier ook van geluk mogen spreken als de stroom loopt zoals ie moet!

We hebben ondertussen ook twee maal bezoek gehad van vrienden uit België. Bij gelegenheid meer info daarover. We zullen dan van de gelegenheid gebruik maken om wat toeristische info te geven over Burundi. Ja hoor, het land en zijn bewoners hebben heel wat te bieden. Enkel de paden zijn hier nog niet betreden en dat levert leuke verhalen op...

 

Liefs uit Gitega!

Koen en Ine

 

 

Regenseizoen in volle glorie!

29 maart 2011

Na een lange blog-stilte hebben we heel wat leesvoer voor jullie! Als jullie intekenen op onze nieuwsbrief krijgen jullie vaker post, want mailen gaat voor ons gemakkelijker dan deze blog bijvullen!

We zijn ons prima aan het “habitueren”, zoals ze dat hier zeggen.

Koen werkt aan een strategisch plan over de bijkomende diensten van de mutualiteit (MSAG Mutualité de Santé de l’Archidiocèse de Gitega). In een eerste fase brengt hij een bezoek aan elke sectie ( te vergelijken met een afdeling op parochie- of dorpsniveau). Op dit moment heeft de MSAG 16 secties, gelegen in de provincies Gitega, Mwaro en Karuzi. De secties liggen in de heuvels rond Gitega, gemiddeld een uur rijden vanaf de stad, binnen de grenzen van het Bisdom. Om sommige secties tijdens het regenseizoen te bezoeken is een 4x4 geen overbodige luxe maar enkel een middel om veilig ter plaatse te geraken. De rit naar een sectie kan de dag zelf levensgevaarlijk lijken, om de volgende dag weer in het niets verzinken ten opzichte van de nieuwe toestand van de weg na een nachtelijke regenbui.
Tijdens deze eerste sectiebezoeken tracht hij in overleg met de mutualisten een zicht te krijgen op cijfermateriaal (aantal mutualisten, vrijwilligers, inkomsten en uitgaven, ledenbijdrage), de structuur van de sectie, welke bijkomende voordelen de sectie reeds aanbiedt, toekomstperspectieven en bekijkt hij vooral de ondersteuningsmogelijkheden (vorming, logistiek, financieel,…). Een aantal diensten en voordelen (services complémentaires) komen in alle secties voor zoals de mogelijkheid om microkredieten aan te vragen, in te stappen in het geitenproject, beroep doen op een hulpkas en een comité dat zich bezighoudt met voordelige aan- en verkoop van basisvoedsel (rijst, bonen, mais). Het naaiatelier van Ntita, de molen in Mukanda, de rijstpelmachine in Gatonde zijn unieke projecten maar enorm leerrijk voor de andere secties. Opvallend is hoe weinig de secties van elkaar weten. Positief is wel de vraag van enkele secties naar ondersteuning om nieuwe diensten te kunnen opstarten. Aan Koen om onder andere hiervoor een leidraad uit te werken! Binnenkort volgt een vergadering met alle leiders van de secties om de koppen samen te steken.

Tussen de sectiebezoeken door probeert Koen minstens 2 tot 3 dagen per week IPRED te ondersteunen. Ondertussen is de groep encadreurs versterkt met 2 stagiairs van de Ecole Sociale van Gitega. Door in de werking mee te draaien merkt Koen vooral het gebrek aan pedagogische kennis en vaardigheden op bij de encadreurs. Dat vertaalt zich in conflicten met de kinderen, beloftes die niet nagekomen worden, kale voormiddagen en ergernissen in (waarschijnlijk) beide kampen. De komende weken zal er tijd gemaakt worden voor vorming over enkele basisprincipes van animatie, leeftijdskenmerken, straffen en belonen… Het contact van Koen met de kinderen is gelukkig enorm hartelijk! Ze kunnen zijn naam prima uitspreken en leren hem geregeld woordjes Kirundi (zonder iets op de mouw te spelden – wat ze meestal snel doen!). Voorts kunnen ze er maar niet aan over hoe sterk Koen wel is: hij kan drie kinderen met één arm opnemen. Dat ze zelf allemaal niet van de grootste en zwaarste zijn, zit daar natuurlijk ook voor iets tussen! Tegenwoordig klinkt de kreet van “Umkalele” al niet meer vreemd in de straten van Gitega en neuriën de kinderen spontaan liedjes die ze aangeleerd kregen.
De afgelopen weken zijn er enkele themadagen geweest. Zo werd er op de Wereld Waterdag van 22 maart een spelnamiddag georganiseerd in het teken van water. De kinderen deden érg enthousiast mee toen ze wisten dat ze een LEEG flesje meekregen op het einde van de dag, maar of ze ook daadwerkelijk begrepen dat water een wereldproblematiek is valt te betwijfelen. Ze leerden ook weer nieuwe spelformats: samen aan iets bouwen, instructies geven aan een team-genoot,… Dat de kinderen zo intens blij te maken waren met een leeg flesje als cadeau vonden we frappant. Straffer werd het toen er op het einde van de namiddag aan de poort een oude man verscheen die een leeg flesje kwam vragen (hij had de kinderen ermee buiten zien komen). Waterrecipiënten zijn hier schaarser dan het water zelf. Confronterend! Sinds enkele weken kopen wij trouwens geen flessenwater meer, maar koken en filteren we zelf ons water.
Ook aan de Wereld Tuberculosedag werd bij IPRED aandacht geschonken. Ine had een interactieve presentie voorbereid om de kinderen bewust te maken van TBC. Geen gemakkelijke opdracht, want niemand van de kinderen wist wat longen waren, waar ze lagen en al zeker niet waar ze voor dienen. Van TBC hadden de meesten wel al eens gehoord en dat het ernstig kon zijn wisten ze ook. Ze speelden verschillende spelletjes om te leren beseffen dat hun longen erg waardevol zijn! (ballon opblazen, voor het langst aaaa zeggen, kaarsje uitblazen vanop afstand) Ze mochten ook eens naar hun eigen longen luisteren door een stethoscoop. Van een bezoeker later die middag kregen ze toevallig, maar toepasselijkerwijs, een carnavalsfluitje dat kan uit- en inrollen!

De gezondheid van de kinderen is belangrijk en daar proberen we ze bewust van te maken. Zo wordt er elke ochtend tijd gemaakt om de tanden te poetsen. Afgelopen week werden alle kinderen gewogen en gemeten en kregen ze een uitgebreide voetverzorging. In een volgende fase zullen ze grondiger onderzocht worden door Ine, maar ze zijn het nu nog niet gewend om bij een dokter te komen. We willen vermijden dat er vreemde verhalen over de blanke dokter gaan circuleren.

Ieder trimester worden de ouders/gastouders van alle kinderen bij IPRED uitgenodigd voor een infonamiddag. Een groot deel van de kinderen kan dankzij de inspanningen van IPRED namelijk terug terecht bij zijn oorspronkelijk gezin of familie, sommigen leven ondertussen in een gastgezin; maar allen blijven ze kwetsbaar. Er zijn ook nog steeds kinderen die volledig op straat leven. Fidela (encadreur en Zuster Van De Jacht) had het met de ouders over het functioneren van de kinderen en de verantwoordelijkheid die vooral bij de ouders zelf ligt. Zo merkt IPRED ze dat er vaak weinig respect is voor het schoolmateriaal dat ze van IPRED krijgen. Bovendien laten de ouders na om hun kind te stimuleren om naar school te gaan. Ze informeren ook amper naar de school of de interesses van het kind. Latha merkt op dat er een belangrijke traditie verloren aan het gaan is waardoor het kind en zijn gezin kwetsbaarder worden: tot voor de oorlog werd een kind enkele weken na de geboorte door de ouders gepresenteerd aan de rest van de gemeenschap (dorpskern of heuvel). Dat betekende dat de opvoeding van het kind vanaf dan een verantwoordelijkheid werd van die gemeenschap. Sinds de oorlog (jaren ‘90 tot zo’n 5 jaar geleden) is dat gebruik verwaterd. Hierdoor staan gezinnen (vaak ontwricht, een-ouder of opnieuw samengesteld als gevolg van de burgeroorlog) enorm onder druk. Samen met de schrijnende economische armoede creëert dit voor kinderen een roep naar de straten van de stad. Soms zijn de conflicten thuis van die aard dat IPRED ze niet hersteld krijgt. We gaven ook een presentatie over kinderrechten en UNICEF. Weerom een moeilijke opdracht, want 90% van de ouders had nog nooit van UNICEF gehoord en kenden het logo ook niet. Er is nog werk aan de winkel!!

La santé… si valable!

Het was een werk van lange adem, maar Ine is uiteindelijk kunnen starten in het ziekenhuis van Gitega. Enkele weken zullen dienen als inloopperiode om de plaatselijke manier van werken te leren kennen. Bij gebrek aan een arts op de zalen (waar de patiënten liggen) loopt Ine mee met een laatstejaarsstudent die het ziekenhuis steunt (uit sympathie?) terwijl hij zijn thesis aan het schrijven is. Diomed, een vriendelijke kerel, stelt Ine meteen voor aan een hele schare (zeker 20) verpleegkundigen in opleiding die op dat moment de tour mee aan het volgen zijn. Elke ochtend wordt samen met de verpleegkundige en de stagiairs een tour gemaakt langs alle bedden waarbij dan de patiënten besproken worden en hun verdere behandeling gepland wordt. De stagairs lopen rond in witte schorten en een mutsje dat Ine aan de jaren 50 doet denken, met in grote rode letters hun studiejaar op gedrukt: I, II, III of IV TM (technicien médical).
Op initiatief van Ine is Diomed met haar meegegaan om op de verschillende diensten de verpleging te overtuigen om de briefings bij te wonen. Een ochtend-overdracht van patiënten gebeurt op geen enkele dienst (er is wel een soort van logboek, maar dat gaat maar in één richting he). Om de maand zijn er andere groepen stagiairs verpleegkunde die de diensten overbevolken (telkens zo’n 20-tal per service). Artsen verschijnen amper op de afdelingen. Er is echt wel nood aan structuur en misschien is die wel het best op te bouwen via een gezamenlijk ochtendmoment. Hiërarchiegewijs werd eerst de medisch directeur geconsulteerd die toevallig tijdens zijn verlof even op zijn kantoor was. Hij keurde de vraag goed met de herinnering aan lang vervlogen tijden met stafvergaderingen en briefings. Erna konden de andere diensten gebriefd worden. De ochtend erop was het bang afwachten. Na een lange zoektocht naar de sleutel van het enige polyvalente zaaltje, druppelden één voor één witte uniformen binnen, vooral van stagiairs. Diegene die de nacht gedaan had presenteerde de nieuwe en gecompliceerde casussen. Dat gebeurde met moeite omdat structuur ontbrak en Frans de voertaal was dankzij de Muzungu. Na enkele dagen timmeren aan de inhoud en vorm van de presentaties bleven de artsen achterwege en zaten er enkel nog Diomed, Ambroise (pediatrie) en Ine als kader voor een publiek van een 60-tal stagiairs verpleegkunde. Ondertussen kan Ine wel zeggen dat de stagiairs iets bijleren, maar de kwaliteit van de briefings gaat niet echt vooruit. Bovendien is het een interessante mogelijkheid om over ingewikkelde casussen te discussiëren en raad te vragen, die nog steeds niet benut wordt. Gelukkig zien Ambroise en Diomed het nut wel in en gaat het overleg soms zelfs door onder het afdak als de sleutel of zijn bewaarder weer eens onvindbaar blijken te zijn.

Het ziekenhuis is groot van oppervlakte en bestaat uit verschillende paviljoenen die verspreid liggen. Er zijn geen overdekte verbindingen, wat problemen geeft bij regenbuien… De materniteit, de externe consultaties en de post-operatieve afdeling liggen het dichtst bij de hoofdingang. Een goede speurder ontwaart ook een hokje waar spoedgevallen zich kunnen aanmelden, achter een schotje staan 1 verpleegkundige en een 10-tal stagiairs klaar met 8 tafels om de zieken op te vangen. Verder staan er enkele staanders voor een infuus, een bank en 2 stoelen (1 met zitvlak en 1 zonder…). Om de pediatrie en de afdeling voor interne ziekten te bereiken moet je het pleintje achter het hoofdgebouw helemaal oversteken. Onderweg kom je wassende en kokende vrouwen tegen. Dat zijn de garde malades of de moeders van patiënten. Aangezien verpleegkundigen hier letterlijk enkel de medische handelingen uitvoeren (spuitjes zetten, infuus steken) heeft een patiënt iemand nodig die hem wast en voedt. Die handelingen gebeuren op het midden- en voorplein van het ziekenhuis. Er is dus steeds een gezellige drukte en er hangt en ligt overal was te drogen. Er is ook een eigen farmacie, een labo en een kamer waar een röntgentoestel staat.

In de namiddag doen Diomed en Ine regelmatig nog eens een ronde van die patiënten bij wie misschien ondertussen het resultaat van een onderzoek gekend is. Maar vaak is dat ijdele hoop. Dat is ook niet verwonderlijk als je als patiënt/garde malade afhankelijk bent van het tempo waarmee het voorschrift gemaakt wordt, erna via de apotheek het materiaal moet gaan halen, dan moet wachten op een stagiair die het bloed komt trekken of andere handelingen komt doen, dan met het staal zelf naar het labo moet gaan om het te laten onderzoeken om wat later ook niet vergeten het resultaat terug te gaan ophalen. Na 9u30 neemt het labo enkel nog urgente stalen aan, de rest moet wachten tot de volgende dag. Geen waterdicht of razendsnel systeem… Uitermate opvallend is het aantal patiënten met AIDS, TBC of een combinatie van beide.

Patiënten keren vaak te vroeg naar huis. De reden is financieel: bij het binnenkomen betalen ze 10 000 Bu (6 euro of een weekloon) aan het ziekenhuis. Als ze vertrekken wordt er een afrekening gemaakt en niet gemaakte kosten krijgen ze terugbetaald, indien ze over het bedrag zitten moeten ze bijbetalen. Als ze kunnen, willen de patiënten dus overnachtingen besparen. Een grote tegenvaller voor patiënten die op vrijdag nog aan hun bed gekluisterd zijn, want in het weekend is er geen dokter die de ronde doet om ze naar huis te ontslaan.

Huis-, tuin- en keukennieuws dan!

Koken doen we sinds verschillende weken zelf. Gelukkig kunnen we rekenen op hottie, ons gasfornuis dat ons steevast blijft steunen, ook tijdens de stroompannes. Hij heeft ons ook al geholpen een brood of bananencake te toveren! We trekken ook al aardig onze plan op de markt waar we de prijzen beginnen te kennen: 200 Bu voor 2 grote tomaten, 500 Bu voor een middelgroot trosje bananen, 400 Bu voor 5 -7 passievruchten, 400 Bu voor een gemiddelde ananas, enz… (1 euro = 1690 Francs Bu) Tussen de regenbuien door gaan we er bijna dagelijks langs. De vrouwen zijn jaloers op onze kikkergroene winkel-tas van de CM en vragen er steeds naar. Hier wordt alles verpakt in kleine zwarte plastic zakjes. Er circuleren er zoveel dat de straten er bijna mee geplaveid zouden kunnen worden; een milieuprobleem kondigt zich aan, want een beleid rond afval is er niet. 

 

Veel groetjes tussen de regenbuien door!

 

Koen en Ine

 

 

 

 We zijn ondertussen een nieuwe maand ingegaan en hebben veel te vertellen!

6 februari 2011

 

Ons huisje binnen de muren van het Bisdom is prima geinstalleerd: we hebben het gepersonaliseerd met enkele persoonlijke spulletjes, practische huisraad en er is een einde gekomen aan de onderhouds- en schilderwerken! Nu zijn we bezig met de voorbereidingen van onze house-warming party. We willen er een zo Belgisch mogelijke avond van maken. In onze bagage zat ondermeer al speculoos, chocolade en jenever. Met locale ingrediënten moet het wel lukken om pannenkoeken en frietjes te serveren! Als iemand nog een tip heeft v

oor een belgische toets, laat maar horen, hé!

In de tussentijd hebben we al regelmatig bezoek gehad. Iemand een bezoekje brengen is namelijk een doodgewone dagelijkse bezigheid hier in Burundi. De visites duren nooit lang, maar zijn ook niet aangekondigd. “Even binnenspringen om te kijken of je nog leeft”, noemt Vedaste het steeds met een glimlach! Is er niemand thuis, dan kom je gewoon een andere keer terug. Die ervaring dat het sociaal contact onder de mensen inderdaad intenser verloopt dan in België, is wel even wennen. Nieuwtjes doen ook onmiddellijk de ronde. Zo kwamen we een belgische pater tegen die het fijn vond om ons te ontmoeten, “want hij had al over ons horen vertellen”. Op dat moment waren we nog maar enkele dagen in Gitega…

 

De dagen worden wat regelmatiger, al hebben we beiden nog niet het gevoel echt te “werken”. Voor Ine komt dat omdat ze nog in de fase zit van administratie in een web van bureaucratische tussenstappen. Gaandeweg begint het toch te wat te frustreren, temeer omdat dat gevoel van erin te willen vliegen niet bevredigd wordt.
Samen besteden we voorlopig dus veel tijd aan de kennismaking met IPRED. De organisatie voor straatkinderen waar Koen de helft van zijn tijd zal aan besteden. Elke ochtend trekken we er te voet naartoe. We genieten van de wandeling  en kennen de weg al op ons duimpje. Bovendien is het paadje via de steile helling een goede conditietraining aangezien joggen hier in je eentje bijna niet gedaan wordt. Wat we wel regelmatig zien, zijn groepen van ‘n 40-tal jongeren die in hetzelfde tempo joggen en terwijl nog deuntjes zingen. Indrukwekkend!

Om half 9 begint het programma voor de kinderen. De invloed van het seizoen is wel duidelijk te merken aan de aanwezigheidsgraad. Vaak dagen de kinderen ’s ochtends niet op als het die nacht geregend heeft. Dat is op zich ook wel logisch als je bedenkt dat de kinderen soms amper onder een afdakje kunnen slapen. Koen heeft tijdens de getuigenissen (1 of 2 keer per week) gehoord dat er nachten zijn dat ze weggejaagd worden door oudere kinderen; de straat heeft zijn eigen wetten.

Buiten alfabetisering en rekenen is er ook tijd voor sport en spel. Er zijn momenteel 4 vaste encadreurs, maar we hebben de regelmaat in hun aanwezigheid nog niet gemerkt. Meestal wordt er in de pauzes wat gezongen en bestaat sport uit een potje voetbal. Ondertussen kennen de kinderen wel al wat spelletjes: Handjeklap, Cactus en bloem, Kringzitten, Moordenaar en detective, Zakdoekleggen, Blind tot 10 tellen, “1,2,3 piano”, Chinese voetbal, Krik-krak, estafetten en hanengevecht. Het aanleren van een spel verloopt echter niet eenvoudig. Vaak gaat er essentiële info van het spel verloren in de vertaling. Er zijn ook elementaire spelprincipes die de kinderen nog niet kennen: je beurt afwachten, dat er niet steeds een winnaar moet zijn, dat je al doende leert,… Koen is al blij als 1 van de encadreurs erin slaagt om de kinderen iets nieuw aan te leren. Vaak krijgt het spel een burundese toets: een liedje dat de kinderen erbij beginnen te zingen of extra spelregels die er ontstaan. Zo spelen ze hier dus ondertussen “1,2,3, piano” met de helft van de kinderen als jury en als je op het verkeerde moment beweegt, vlieg je er onherroepelijk uit want veel oogjes hebben het gezien!

Woensdag is wasdag bij IPRED: de kinderen krijgen dan tijd en gelegenheid om zichzelf en hun kleren te wassen en het gebouw een onderhoudsbeurt te voorzien. We kijken onze ogen uit hoe behendig de kinderen zijn met het stuk zeep en in een mum van tijd hangt de wasdraad diep door te buigen onder het gewicht van de druppende broekjes en shirtjes. (zo’n stuk rudimentaire zeep wordt hier trouwens gebruikt om alles te wassen: kledij, lichaam, vaat,…) We opperen even om te helpen, maar we kunnen ons enkel nuttig maken door te helpen uitwringen. Degenen die geen 2de setje kleren hebben, wachten helemaal tot het einde en wassen dan enkel het meest noodzakelijke. Zo houdt Muhamedi (8j) enkel zijn trui over om nog iets aan te kunnen doen. Vindingrijk steekt hij zijn lijfje door het hoofdgat en bindt hij de mouwen rond z’n middel! De kinderen kunnen als ze dat willen persoonlijke spullen in bewaring geven bij IPRED, zodat het ’s nachts op straat niet gestolen kan worden.

Het is de bedoeling dat Koen IPRED zodanig gaat begeleiden dat de encadreurs kunnen groeien in hun taak om de kinderen de essentiële waarden en vaardigheden, die ze missen omdat ze niet opgroeien in een gezin, bij te leren.

 

Ondertussen zetten we ook onze eerste stapjes op het Kirundi-terrein. Kirundi is een Bantu-taal, maar buiten het Kinyarwanda heeft het weinig overeenkomsten met de andere (zoals Kiswahili of Lingala). Hoewel we worstelen met de vocabulaire, vinden we het erg belangrijk om zo snel mogelijk de plaatselijke taal te spreken. Het is de taal van elke dag, van de straatkinderen én de patiënten. Frans komt pas op de 2de plaats. Ondertussen beheersen we een notie van de uitspraak regels, een piepkleine basiswoordenschat en de meest courante uitdrukkingen (kennismaken, naar iets vragen,…). Aan de priesters hier op het Bisdom vragen we zoveel mogelijk feedback en het begint een beetje te lonen: ons “accent” zit blijkbaar goed en de mensen reageren aangenaam verrast als we ze aanspreken in hun eigen taal! De geheimen van het Kirundi geven zich dus geleidelijk aan prijs.

 

Heel veel groetjes en tot binnenkort!

 

Koen en Ine 

 

 

Aankomst in Burundi zorgt voor een vroeg lentegevoel...

20 januari 2011

 

De laatste weken voor ons vertrek probeerden we nog familie en vrienden te zien en noodzakelijke regelingen te treffen. Bovendien hadden we ook nog uit te huizen uit ons appartementje... (we zijn erg blij te weten dat er goed op gepast zal worden ;-)!). Kortom het was een drukke periode waarin we met ons hoofd nog in België moesten zitten, maar toch ook al veel aan Burundi dachten.

 

Zwaar gepakt en nog meer gezakt vertrokken we zondag (16 jan) ochtend vroeg naar Zaventem... Onderweg nog een tussenstop in Leuven om de blokkers een hart onder de riem te steken. Het inchecken verliep vlot, hoewel we de 23 kg erg ruim geïnterpreteerd hadden. De handbagage meekrijgen was het volgende spannend moment... om kilo's in de gewone bagage te sparen hadden we onze boeken (toch heel wat voor een jaar) verbannen naar de kleine trolleys. Voor de gelegenheid hadden we onze rugzakken links laten liggen en het volume prioriteit gegeven ten opzichte van onze praktische backpackers... Voorlopig beklagen we het ons niet want onze bagage is volledig hier geraakt!

 

Laatste pakkende woorden voor het echte afscheid zorgen voor een krop in de keel en knikkende knieën ter hoogte van de eerste paspoort-controle. We zijn vertrokken!

 

De vlucht verloopt prima. Bij het uitstappen dringt Burundi meteen je neus binnen, al zijn de meningen verdeeld welke bloemen nu het felst geuren! De temperatuur aan de grond bedraagt 25° om 20u 's avonds, echt Bujumbura!

 

Er stapt veel volk uit het vliegtuig en we vrezen het ergste voor het recupereren van de bagage. Na de paspoort-controle hebben we er gelukkig snel vat op en weten we vlot via de (enige) scanner te passeren. Buiten wachten onze nonkels Vedaste en Pierre ons op voor een warm welkom! Pierre vindt vliegtuigkost maar niks en neemt ons mee naar la Botanica om nog een hapje te eten. We babbelen bij over de voorbije maanden. Heerlijk!

 

De volgende dag staan we eigenlijk te popelen om naar Gitega af te zakken, of beter te stijgen. (Gitega ligt in het binnenland in de heuvels en de Burundezen spreken over “monter” als ze van Bujumbura naar Gitega reizen en van “descendre” in de andere richting). Eerst  moeten we van de gelegenheid in Bujumbura te zijn gebruik maken (noodzakelijke affaires afhandelen). Dan pas kunnen we aanzetten. De heuvels inrijden lijkt “alsof de foto's terug tot leven komen”. Moeilijk te beschrijven, maar wie er ooit geweest is zal begrijpen wat we bedoelen.

 

Bij onze aankomst op het Bisdom in Gitega zijn we aangenaam verrast, en wat ontroerd ook, als we zien dat ons appartementje instapklaar is! Afgelopen oktober en november hadden we er al hard in gebricoleerd, maar Vedaste en de Zusters hadden er al echt een thuisje van gemaakt. We konden er dus meteen intrekken.

Ontwaken in Gitega geeft een lentegevoel: stel je voor dat je tussen de auto en het vliegveld nog een gure winterwind ervaart en nu, enkele dagen later, met het fluiten van de vogeltjes en een aangenaam zonnetje wakker wordt...! Dat er dan 2 uur later een hevige regenbui losbarst, moet je er in de lente soms ook bij nemen, hier in Burundi tijdens het regenseizoen zéker! Blijkbaar heeft niet het hele land een goed regenseizoen want op het radio-nieuws was sprake van hongersnood in Kirundo (het noorden).

 

De postjes op de site doen ons echt deugd! We zitten namelijk met de frustrerende situatie dat we wel op internet kunnen met een stick maar dat dat zo traag gaat dat we al een klein kapitaal erdoor gejaagd hebben. We zijn op zoek naar efficiënte manieren om info (bestanden, foto's) in zo klein mogelijke formaten door te kunnen sturen. Vandaar dat er nog geen foto's op de website staan. Alle tips zijn welkom!

 

Groetjes en tot binnenkort!

 

Koen en Ine

 

 

  Even voorstellen

 

  Hoe we ertoe gekomen zijn

 

  Ons Project

 

  Info Burundi

 

  Hoe kan u ons steunen?

 

  Contact

 

  Post-it

 

  Links 

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

BLOG